Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Podpora podjetništvu
T-JAM

Datum objave:
01.09.2009
Datum zaključka:
30.10.2011
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Stanislav Sraka,   sinergija@ra-sinergija.si ,  02 538 13 54
Razpisano sredstev:
547.166,16 €
Vsebina projekta:
Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu

 

 

 

Projekt je pripomogel k poglobljenemu sodelovanju med upravljavci strateških termalnih vodnih virov in prepoznavanju prihodnjih možnosti za uporabo geotermalne energije na čezmejnem območju severovzhodne Slovenije in zahodne Madžarske. Projekt je prispeval k vzpostavitvi usklajenega in trajnostnega skupnega upravljanja in spremljanja geotermalnih vodonosnikov, ki so strateškega pomena za sosednje države. Vzajemna promocija in publikacija projektnih rezultatov bosta prispevali k višji ravni ozaveščenosti med sedanjimi in bodočimi uporabniki ter širšo javnostjo na obeh straneh meje.

 

Specifični čezmejni cilji projekta:

 

 •   Izvedena raziskava in analiza na obmejnem območju za izdelavo celovite ocene prekomejnega termalnega vodonosnika,  →   Izdelan model vodonosnika, ki služi kot orodje za spremljanje in upravljanje s termalnimi vodnimi viri,
 •   Pregledano trenutno stanje rabe termalne vode in toplotnih črpalk na upravičenem območju,
 •   Predstavitev in promocija tehnologije toplotnih črpalk,
 •  Opredelitev najboljše tehnološke prakse za uporabo termalne vode,
 •  Izdelava napotkov za racionalno rabo termalne energije,
 •   Kritična ocena obstoječih zakonodaj s področja upravljanja s termalnimi vodami in geotermalno energijo,
 • Predlog skupnega upravljanja in monitoringa termalnih vodonosnikov na čezmejnem območju. 

 

 Ciljne skupine:

 • Uporabniki termalne vode (zdravilišča, rastlinjaki, daljinsko ogrevanje),
 • Državni, regionalni in občinski organi s področja urejanja prostora in varovanja okolja ter upravljanja z vodnimi viri,
 • Razvojne agencije,
 • Investitorji na upravičenem območju,
 • Prebivalstvo na upravičenem območja.

 

 

 

 

 

Območje izvajanja projekta: 

 

 

 

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2024