Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Podpora podjetništvu
ESSENCE

Datum objave:
01.07.2012
Datum zaključka:
31.12.2014
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Katja Karba,   katja@ra-sinergija.si ,  02 538 13 56
Razpisano sredstev:
180.000,00 €
Vsebina projekta:

 Izboljšanje eStoritev za MSP-je


 

Projekt ESSENCE se osredotoča na mala in srednja podjetja (MSP), ki delajo v različnih industrijskih panogah s pomočjo poslovnih partnerjev, dobaviteljev in podizvajalcev ter za njihovo dobavo in distribucijska omrežja. Večina MSP-jev v Srednji Evropi, spadajo v to kategorijo, ko vodijo svoje lastne mreže in so ob istem času dobaviteljo ali podizvajalci zahtevnejših strank.

So temelj gospodarstva Srednje Evrope. Njihova moč izhaja iz izjemne sposobnosti, da izvozijo visoke kakovostne izdelke in notranjo prožnost pri prilagajanju na vedno spreminjajoče se razmere na trgu. Njihove slabosti so omejene naložbene zmogljivosti in operativne težave zaradi svojega slabega dostopa do znanja in primernih rešitev IKT.

Za distribucijsko naravo MSP-jev, ki jih vodijo omrežja sta značilna 2 glavna vidika:

  • vsako podjetje v mreži zagotavlja kompetence in dodano vrednost končnih proizvodov,
  • ta ustvarja regionalne in mednacionalne poslovne odnose in s tem povezan prevoz materiala med v vozlišču omrežij.

Omrežni model je dejansko učinkovit pri izpolnjevanju zahtev strank, vendar pa na splošno ni učinkovit. Učinkovitost je nizka zaradi 4 glavnih problemov:

  • konfiguracija omrežja je ponavadi statična in le redko vključuje najboljše možne partnerje,
  • naloge, ki se nanašajo na prenos temeljijo pogosto na navadah in ne na objektivnih merilih poslovanja
  • prevoz ni optimiziran in njihovi stroški niso zabeleženi,
  • izmenjava informacij v mreži je počasna in se je ne da izslediti.

To zahteva precejšen napredek v zmogljivosti za predvidene MSP da prevzamejo učinkovitejšo poslovno mrežo modela oblikovanja, načrtovanja in usklajevanja ter enostaven dostop do širšega poznavanja osnov in ustreznih e-storitev. Pravzaprav sta dva cilja med seboj tesno povezana, saj je znano, da učinkovit način uvede nov organizacijski model za uporabo funkcij IKT, in zavedanje da ga je enostavno pridobiti in je dobro prilagojen na operativne težave malih in srednjih podjetij.

ESSENCE se sooča z vprašanji razvoja e-poslovanja, e- mreženja in e-logistike kot temeljnih storitev konkurenčnosti in gospodarskega razvoja MSP-jev. E-storitve vključujejo komunikacijo, kataloge, poslovne mreže oblikovanja, načrtovanja, obratovanja, upravljanje dokumentov in oceno uspešnosti. ESSENCE ponuja oboje promocijo in inteligentno uporabo IKT in drugih ne tehnoloških rešitev organizacijo in vodenje MSP-jev.

ESSENCE razvija:

  • Celovit upravljani poslovni omrežni okvir za potrebe ciljnih MSP-jev, saj omogoča prilagajanje IKT modelov za različne operativne pogoje,
  • Platformo e-storitev kot okvir za upravljanje, ki služijo vsakemu MSP-u pri prednostnih nalogah na področju IKT pri vsakdanjih poslovnih dejavnostih,
  • Dostop do takih e-storitev z več MSP-ji, z začetnimi pilotnimi primeri kot uspešni primeri dobrih praks in implementacijo med in po zaključku projekta.

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2024