Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekti

Prikaži samo:    Regionalni projekti    Čezmejni projekti    Mednarodni projekti  

Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
V okviru izbranih kriterijev ni zapisov
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
Kratek naslov
Naslov
Datum začetka
Datum zaključka
IEE
BIOGASIN
Trajnostni razvoj trga bioplina v Srednji in Vzhodni Evropi
01.05.2010
31.10.2012
SEAP_Alps

Podpora lokalnim oblastem pri izvajanju Akcijskega načrta za trajnostno energijo občine na območju Alp

01.10.2012
31.05.2015
GRISI PLUS
Izboljšanje atraktivnosti podeželja za nove prebivalce in promoviranje lokalnih produktov z uporabo geografskih informacij
01.01.2012
31.12.2014
VEM
VEM točka- Podpora potencialnim in aktivnim podjetnikom
Podpora potencialnim in aktivnom podjetnikom
31.12.2000
-
CoMo
Konvencija županov - Model rešitev za krepitev zmogljivosti za Ukrajino in Gruzijo -  za vzhodno partnerstvo in Srednjo Azijo
01.02.2012
31.12.2014
ESSENCE

 Izboljšanje eStoritev za MSP-je

01.07.2012
31.12.2014
BIOEXPERIENCE

Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja z novo turistično ponudbo integralnega produkta "Bio doživetje"

01.09.2011
31.08.2014
IEE
ISEMOA
Dostopna in energetsko učinkovita mobilnost za vse!
18.05.2010
17.05.2013
BIOFUTURE
Čezmejni demonstracijski in učni center za energetsko trajnost
01.09.2009
31.12.2012
IEE
EPOMM-PLUS
Evropska platforma za mobilno učenje podeželske trajnosti
01.06.2009
01.05.2012
WINNOVATE
Mediteranske brezžične inovacije
01.05.2009
30.04.2012
EVITA
Izmenjava, pregled in prenos najboljših regionalnih  ukrepov politike za podporo MSP-jem na IT in e-podjetniških poslovnih rešitvah
01.10.2008
31.12.2011
IEE
PROBIO
Promocija proizvodno-distribucijske verige biodizla
01.01.2007
01.06.2009
T-JAM
Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu
01.09.2009
30.10.2011
IEE
PRO.MOTION
Pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj.
01.11.2007
01.10.2010
IEE
MODEL
Upravljanje energetskih območij v lokalnih oblasteh
01.09.2007
01.03.2010
RURAL eGov
Analizo potreb po javnih storitvah za podporo MSP-jem
01.01.2006
31.12.2008
BIOBUSINESS
Vzpostavitev in rast podjetij s podrocja izrabe biomase
01.01.2007
31.12.2009
CVŽU Pomurje

Povečevanje vključenosti čim večjega števila prebivalstva v različne oblike vseživljenjskega učenja s posebnim poudarkom na neformalnem učenju in uporabi računalniške IKT tehnologije.

01.01.2008
31.12.2013
UŽU-BIPS

Program je namenjen staršem otrok v nižjih razredih osnovne šole, to je staršem otrok prvega triletja devetletke.Glavni namen programa je pomagati staršem pri spoznavanju načinov spodbujanja in motiviranja otroka za šolsko delo, razvijanje sodelovalnega učenja, hkrati pa starši osvežujejo tudi lastno znanje, ki jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih problemov.

01.09.2010
30.06.2013
RPO
RPO

Program Računalniška pismenost za odrasle (RPO) je namenjen odraslim, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

01.09.2010
30.06.2013
UŽU-IP

Program je namenjen manj izobraženim odraslim (deset ali manj let šolanja), pretežno prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev temeljnih spretnosti in novih znanj, za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja na podeželju ter za izvajanje dejavnosti na podeželju (osebno dopolnilno delo ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji).

01.09.2010
30.06.2013
TVU
TVU 2013

Teden vseživljenjskega učenja je najvidnejša manifestacija na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt na državni ravni usklajuje Andragoški center Slovenije (ACS) in ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi.

01.05.2013
30.06.2013
TVU
TVU 2012

Projekt povezuje raznovrstne izvajalce izobraževanja in učenja ter udeležence vseh generacij, s tem pa omogoča uveljavljanje koncepta in prakse vseživljenjskega učenja v naši družbi.

01.05.2012
30.06.2012

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2024