Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Aktivnosti

Razvojna agencija Sinergija deluje na pretežno ruralnem področju, kjer živi okoli 37.000 prebivalcev in je registriranih okoli 900 gospodarskih subjetkov. Kmetijstvo je še vedno prevladujoča gospodarska panoga in število podjetniških aktivnosti je pod slovenskim povprečjem.

Razvojna agencija Sinergija deluje kot poslovno podporna razvojna institucija občinam, ostalim partnerjem in prebivalstvu. Skrbi za razvoj podjetništva, gospodarskega in duhovnega razvoja z naslednjimi glavnimi aktivnostmi:

 • Vzpodbujanje razvojnih potencialov in vodenje lokalnega razvojnega partnerstva
 • Načrtovanje, izvajanje, koordiniranje in vodenje lokalnih razvojnih projektov na področju podjetništva, infrastrukture, prostora, ekologije, kmetijstva in drugih
 • Pospeševanje razvoja podjetništva na lokalni ravni
 • Priprava načrtov za samozaposlitev in pomoč pri organiziranju zaposlitvenih projektov
 • Organiziranje in izvajanje strokovnih izobraževanj
 • Promocija neizkoriščenih potencialov in razvojnih projektov
 • Promocija občin in turistični marketing
 • Obveščanje o razvojnih spodbudah Republike Slovenije in Evropske unije ter pomoč pri pridobivanju denarja iz državnih financ
 • Pomoč lokalnim skupnostim pri pridobivanju finančnih pomoči iz mednarodnih virov
 • Sodelovanje z ostalimi lokalnimi regionalnimi razvojnimi agencijami, upravnimi enotami in ostalimi z namenom pospeševanja vsesplošnega razvoja regije

Bistvo našega dela je: doseči sinergijske učinke, povečati povpraševanje uporabnikov, povečati lastno učinkovitost, zadovoljiti skupne interese naše razvojne koalicije / razvojnega partnerstva, pričakovanja okolja in posameznih članov koalicije.

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2024